Advies concept-uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO

De ASD is gevraagd om advies uit te brengen over het concept-uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO gemeente Leeuwarden. Onderstaand het advies.
20190610 Advies Concept Uitvoeringsplan WMO