Adviesraad aan tafel bij ontwikkeling WMO-plan

Op 19 december 2018 wees de gemeenteraad het plan van de gemeente voor een WMO-Alliantie unaniem af. Dit plan was grotendeels ingegeven door het ontstane tekort in het Sociale Domein. Op 10 januari heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een nieuw WMO-plan te maken samen met de verschillende belanghebbende partijen.

Daartoe heeft de gemeente een werkgroep in het leven geroepen, waarin zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties (verenigd in V.O.L.) en de gemeente zelf vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep moet een nieuw plan ontwikkelen, waarin staat hoe de WMO-zorg in Leeuwarden de komende jaren georganiseerd moet worden. De Adviesraad Sociaal Domein heeft ook een plek in de werkgroep gekregen, om er tijdens het proces op toe te zien dat ook (en wat de ASD betreft: vooral) het belang van de burgers en cliënten wordt meegenomen in dit proces. Met andere woorden: hoe hou je in deze tijd van bezuinigingen de zorg voor de inwoners van Leeuwarden zoveel mogelijk in stand.