Adviezen

  • ASD LEEUWARDEN

    Wij Signaleren – Adviseren – Monitoren

    Click me

OVERZICHT VOORTGANG BEHANDELING ASD-ADVIEZEN

vanaf januari 2018

Onderwerp Vorm Verzenddatum ASD Advies
2019
Sturing op jeugdhulp Gevraagd advies 4-3-2019 Lees hier het advies
Toezicht kwaliteit gecontracteerde zorgaanbieders Leeuwarden Ongevraagd advies 3-3-2019 Lees hier het advies
Ontwikkelingen beleid Sociaal Domein – Alliantie WMO Ongevraagd advies 14-1-2019 Lees hier het advies
2018
Voorstel wijziging beleidsregels aangaande Participatie – premie deeltijdwerk Gevraagd advies 20-08-2018 Lees hier het advies
VN-verdrag en Inclusie Agenda Ongevraagd advies 17-08-2018 Lees hier het advies
Voorstel verruiming WMO-vervoer Gevraagd advies 02-08-2018 Lees hier het advies
Financieel besluit WMO 2018-2 Gevraagd advies 31-07-2018 Lees hier het advies
Pilot Beschermingsbewind Gevraagd advies 07-06-2018 Lees hier het advies
Vroegschoolse en voorschoolse educatie en kinderopvang 2018 Gevraagd advies 27-07-2018 Lees hier het advies
Kadernota Samen bewegen naar een gezonde gemeente Gevraagd advies 08-06-2018 Lees hier het advies
Koersdocument Sociaal Domein Gevraagd advies 17-06-2018 Lees hier het advies
Rekenkamerrapport 1000 banenplan Ongevraagd advies 31-05-2018 Lees hier het advies