Adviezen

Ontwikkelingen beleid Sociaal Domein – Alliantie WMO

read more

Ongevraagd advies ontwikkelingen beleid Sociaal Domein

read more

Advies t.a.v. Herijking Koersdocument Sociaal Domein (Visiedocument juni 2018)

20180617 ASD - Advies Koersdocument (Visiedocument) juni 2018

read more

Ongevraagd advies Rekenkamerrapport “Aanvalsplan Werk” (1000 Banenplan)

Rekenkamerrapport “Aanvalsplan Werk” (1000 Banenplan) 20180601 Ongevraagd ASD advies 1000 banenplan Rekenkamerrapport

read more