Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden

ASD Leeuwarden is er voor iedereen in de Gemeente Leeuwarden

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Leeuwarden is hét onafhankelijke klankbord dat checkt of voorgestelde gemeentelijke plannen wel de beste zijn. ASD Leeuwarden is sinds medio 2016 actief als reactie op veranderingen in gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen. De adviesraad telt maximaal 15 leden en richt zich op Jeugd, Zorg en Participatie.

Secretaris Joop Abma: “We merken dat de inwoners van de gemeente Leeuwarden ons steeds beter weten te vinden. We zijn daar als adviesraad zeer blij mee, want wij zijn er echt voor alle inwoners van onze gemeente. We checken niet alleen gemeentelijke plannen, maar zijn zeker ook een luisterend oor
voor alle inwoners van de gemeente. Als wij signalen ontvangen over een bepaald onderwerp gaan we zelf op onderzoek uit om de gemeente zo goed mogelijk te adviseren. Onze insteek is altijd mensen te stimuleren om mee te doen in de samenleving, op basis van eigen potentie en vermogen. Die
proactieve wisselwerking krijgt bij zowel de inwoners als de gemeente groeiende waardering.”

Vernieuwde website

Om inwoners van de gemeente Leeuwarden nog beter te bereiken, is de website
www.asdleeuwarden.nl geheel vernieuwd. Ook gaan de leden van de adviesraad zelf dit jaar meer de wijken en de dorpen in. “We willen het belang van een goedwerkende ASD Leeuwarden graag toelichten. Het kan iedereen aangaan, kijk maar eens op de website naar het adviezenoverzicht. Ook geef ik graag aan dat er soms vacatures bij de ASD zijn en we zouden het mooi vinden als mensen uit de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel interesse zouden tonen voor het nuttige werk van deze adviesraad. We zien er belangstellend naar uit.”