Artikelen door ASD Leeuwarden

Adviesraad aan tafel bij ontwikkeling WMO-plan

Op 19 december 2018 wees de gemeenteraad het plan van de gemeente voor een WMO-Alliantie unaniem af. Dit plan was grotendeels ingegeven door het ontstane tekort in het Sociale Domein. Op 10 januari heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een nieuw WMO-plan te maken samen met de verschillende belanghebbende partijen. Daartoe heeft de […]

Netwerk Advies- en Cliëntenraden Sociaal Domein Fryslân

In 2018 is op initiatief van ASD Leeuwarden, de Participatieraad Heerenveen, de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân en de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân een nieuw netwerk opgericht. Het initiatief is erop gericht om een platform te bieden aan de raden, die in de Friese gemeenten namens alle inwoners, actief zijn met beleid en uitvoering van de […]