Artikelen door Jacob van der Ploeg

Themagroep Jeugd over invoering Jeugd Expertteam

18 september kon u in een berichtje van de Huis aan Huis lezen over de invoering van het Jeugd Expertteam. De ASD bemerkt nog veel onduidelijkheden aangaande het JET en de afspraak staat om hierover binnenkort met de gemeente in gesprek te gaan. Binnen de themagroep worden ook de uitvoering van het actieplan ‘Foar Fryske […]

Conferentie Toegankelijkheid in De Harmonie Leeuwarden

Op 12 september hebben een aantal leden van de ASD de conferentie over toegankelijkheid bijgewoond in De Harmonie in Leeuwarden. Na een algemene opening, werden er in workshops verschillende onderwerpen behandeld. Bij de workshop van Nynke Andringa en Gerlof Dijk werd duidelijk zichtbaar waar een (rolstoel) gehandicapte tegenaan rolt als hij de stad in wil […]

Themagroep Participatie buigt zich over plannen en pilots van Sozawe

De themagroep Participatie gaat zich de komende periode buigen over een aantal aangekondigde plannen en pilots van Sozawe. De gemeente Leeuwarden is mogelijk van plan om nieuwe aanvragers van een bijstandsuitkering direct onder te brengen bij Caparis of bij een andere partij, om zo de motivatie en de competenties van de betreffende persoon in kaart […]

ASD Leeuwarden is er voor iedereen in de Gemeente Leeuwarden

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Leeuwarden is hét onafhankelijke klankbord dat checkt of voorgestelde gemeentelijke plannen wel de beste zijn. ASD Leeuwarden is sinds medio 2016 actief als reactie op veranderingen in gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen. De adviesraad telt maximaal 15 leden en richt zich op Jeugd, Zorg en Participatie. Secretaris Joop Abma: “We […]