Ongevraagd advies ASD over bezuinigingsplannen Openbaar Vervoer stadsdienst Leeuwarden

Ongevraagd ASD advies Openbaar Vervoer stadsdienst Leeuwarden

Reactie ASD op inspraakversie visie “Versterking Sociale Basis”

Reactie ASD op inspraakversie visie Versterking Sociale Basis

ASD advies inzake beleidsregel Schuldhulpverlening en Vroegsignalering

ASD advies beleidsregel SHV en Vroegsignalering

Reactie college van B&W op voortgang advisering ASD

Reactie college van B&W op voortgang advisering ASD

Brief aan college van B&W over Friese aanpak Beschermd Wonen 2022

Brief aan college van B&W over Friese aanpak Beschermd Wonen 2022

Brief aan college van B&W over voortgang advisering ASD

Brief aan college van B&W over voortgang advisering Adviesraad

Brief aan college van B&W over voortgang advisering Adviesraad

Brief aan college van B&W over voortgang advisering Adviesraad