Ongevraagd advies ASD over bezuinigingsplannen Openbaar Vervoer stadsdienst Leeuwarden

Ongevraagd ASD advies Openbaar Vervoer stadsdienst Leeuwarden

Toezicht kwaliteit gecontracteerde zorgaanbieders Leeuwarden

Lees hier het advies

Ontwikkelingen beleid Sociaal Domein – Alliantie WMO

Lees hier het advies

VN-verdrag en Inclusie Agenda

Lees hier het advies

Rekenkamerrapport 1000 banenplan

Lees hier het advies