Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-conferentie toegankelijkheid Harmonie Leeuwarden

Conferentie Toegankelijkheid in De Harmonie Leeuwarden

Op 12 september hebben een aantal leden van de ASD de conferentie over toegankelijkheid bijgewoond in De Harmonie in Leeuwarden. Na een algemene opening, werden er in workshops verschillende onderwerpen behandeld. Bij de workshop van Nynke Andringa en Gerlof Dijk werd duidelijk zichtbaar waar een (rolstoel) gehandicapte tegenaan rolt als hij de stad in wil gaan.

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-conferentie toegankelijkheid Harmonie Leeuwarden

Naast de zichtbare handicaps werd ook aandacht gevaagd voor handicaps als vermoeidheid, doofheid, visuele beperkingen en LVB. Aan de workshop namen patiënten en cliënten, ambtenaren, zorgaanbieders en diverse andere belangstellenden deel. In de workshop zelf werd naast de hulp van een doventolk ook gelet op het hanteren van simpele taal, zodat iedereen het kon volgen. Het doel was om de gemeente handvaten te geven voor het maken van beleid mbt toegankelijkheid.

We zijn benieuwd hoe de gemeente hier een vervolg aan geeft!