Netwerk Advies- en Cliëntenraden Sociaal Domein Fryslân

In 2018 is op initiatief van ASD Leeuwarden, de Participatieraad Heerenveen, de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân en de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân een nieuw netwerk opgericht.

Het initiatief is erop gericht om een platform te bieden aan de raden, die in de Friese gemeenten namens alle inwoners, actief zijn met beleid en uitvoering van de thema’s zorg, jeugd en participatie (werk- en inkomen). Het netwerk bestaat uitsluitend uit de vrijwillige medewerking van betrokken leden. De bijeenkomsten worden nu nog bekostigd uit de nalatenschap van de per 2018 opgeheven FSU.

Het Netwerk is in 2018 enkele malen bijeengeweest om actuele onderwerpen uit te wisselen.

De laatste bijeenkomst was op 6 maart 2019. De hier aanwezige raden hebben aan SD-Fryslân het verzoek gedaan om in het kader van de ontwikkelingen in de Jeugdzorg in Fryslân een informatiemoment te organiseren voor alle raden in Fryslân.