Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-aanvragen bijstandsuitkering

Themagroep Participatie buigt zich over plannen en pilots van Sozawe

De themagroep Participatie gaat zich de komende periode buigen over een aantal aangekondigde plannen en pilots van Sozawe. De gemeente Leeuwarden is mogelijk van plan om nieuwe aanvragers van een bijstandsuitkering direct onder te brengen bij Caparis of bij een andere partij, om zo de motivatie en de competenties van de betreffende persoon in kaart te brengen. Door de ASD worden deze plannen kritisch gevolgd en wij kijken uit naar concrete informatie van de gemeente.

Wij verwachten dat de (voorlopige) resultaten van de screening van de cliënten van Sozawe binnenkort bekend zijn. Alsmede actuele cijfers omtrent de daling van het totaal aantal uitkeringen, de duurzaamheid van de uitstroom en de rol van de gemeente hierin. Dit betreft bijvoorbeeld de inzet van ‘Vizier op Werk’ en de stand van zaken met betrekking tot het tekort op de begroting 2019 van de zgn. ‘buiggelden’ (voor 2019 begroot op 11,7 miljoen).

Hoe gaat de gemeente structurele tekorten terugdringen? Welk traject gaan mensen in, die na screening via vrijwilligerswerk integreren?

Kortom, de komende tijd heeft de ASD weer een belangrijke taak om de belangen van haar achterban zo goed mogelijk te behartigen.