Veel gestelde vragen

Wat kunt u van de ASDL verwachten?

Als inwoner van de gemeente Leeuwarden kunt u rekenen op een betrokken, deskundig en onafhankelijke raad die advies geeft aan het bestuur van Leeuwarden.
De ASDL ontwikkelt en onderhoudt professioneel contact met diverse wijkteams, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en de eigen achterban. De leden van de adviesraad houden hun oren en ogen open om dit te blijven waarborgen.

Wanneer richt ik mij tot de ASDL?

De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden houdt contact met sociale wijkteams en diverse (cliënt)organisaties. Via deze organisaties komen knelpunten naar voren.

Mocht u een probleem hebben dat voor meerdere inwoners lijkt te gelden én in het sociaal domein speelt, dan kunt u dit bij een sociaal wijkteam of de organisatie met wie u contact heeft neerleggen. Zij spelen deze informatie dan door naar de ASDL.

Hoe krijg ik snel contact met de ASDL?

U krijgt snel contact door het invullen van het contactformulier op deze website.

Heeft het zin een individuele klacht te melden?

Ja, dat heeft zeker zin, ook al kan de raad geen individuele klacht oplossen. De raad zal wel (indien mogelijk) de juiste plaats voor het melden van de klacht aangeven. Hier geldt: ook één klacht kan leiden tot een ongevraagd advies van de adviesraad aan het bestuur.