Verordening

  • ASD LEEUWARDEN

    Wij Signaleren – Adviseren – Monitoren

    Click me

VERORDENING Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december 2015;

gelet op de artikelen, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 2.1.3 lid 3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

overwegende dat

de invoering van de 3 decentralisaties op de beleidsvelden Werk, Zorg en Jeugd om een nieuwe overlegstructuur voor cliëntenparticipatie vraagt

BESLUIT vast te stellen: de Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein

Artikel 1 Begripsbepalingen

Adviesraad voor het Sociaal Domein: is een onafhankelijk adviesorgaan voor het Sociaal Domein in de Gemeente Leeuwarden

Artikel 2. Doel, taken en positie van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

1. Doel en taken van de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden sluiten aan bij de uitgangspunten van het Koersdocument Hervorming Sociaal Domein, de transformaties rond jeugd, zorg en participatie van de gemeente Leeuwarden. Belangrijke thema’s zijn:
• werk(participatie) en inkomen;
• zorg;
• jeugd;

2. De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan:
a. het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle inwoners van de gemeente Leeuwarden, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare individuen/ groepen in de gemeentelijke Leeuwarder samenleving;
b. het bevorderen van gezondheid en het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen;
c. het stimuleren van het maatschappelijk meedoen van alle groepen in de Leeuwarder samenleving op basis van eigen potentie en vermogen;

3. De Adviesraad Sociaal Domein heeft de volgende taken:
a. het informeren van het college over kansen en knelpunten die hij voorziet bij voorgenomen beleid inzake, werk(participatie), inkomen, zorg en jeugd;
b. het informeren van het college over kansen en knelpunten die hij signaleert bij de uitvoering van beleid op het terrein van werk(participatie), inkomen, zorg en jeugd;
c. De adviesraad voor het Sociaal Domein brengt gevraagd en ongevraagd en waar mogelijk een samenhangend, integraal advies uit over de beleidsonderwerpen genoemd in artikel 2.2.

4. De Adviesraad voor het Sociaal Domein heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente. De leden, de voorzitter, secretaris en de penningmeester zijn geen lid van het college of de gemeenteraad, en nemen niet deel aan het Politiek Forum of Politiek Debat namens een politieke partij. Leden zijn niet in dienst van de gemeente Leeuwarden. Ze hebben ook geen zakelijke binding met de gemeente Leeuwarden en organisaties voor werk, zorg en jeugd voor zover deze van invloed kunnen zijn op hun onafhankelijke positie.

5. De Adviesraad voor het Sociaal Domein is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele burgers betrekking hebben.

Artikel 3. Benoeming leden Adviesraad voor het Sociaal Domein Leeuwarden

1. De Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden, verder te noemen het college.

2. Voorzitter en leden van de Adviesraad voor het Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Leeuwarden. De Adviesraad voor het Sociaal Domein selecteert, werft zijn nieuwe leden en doet een voordracht aan het college.

Artikel 4. Overige Bepalingen

1. De Adviesraad voor het Sociaal Domein stelt een huishoudelijk reglement vast ter nadere regeling van zijn functioneren.

2. Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels geven. Over zaken waarin deze verordening of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het college na overleg met de Adviesraad voor het Sociaal Domein.

3. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein gemeente Leeuwarden ”.

4. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016, onder gelijktijdige intrekking van de verordening Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Gemeente Leeuwarden 2014 en de daarbij behorende nadere regelgeving .

Vastgelegd Leeuwarden 2016

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten