Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden – Thema Werk

De Wet Werken naar Vermogen is een wet, waarin veranderingen op het gebied van sociale voorzieningen geregeld worden. De wijzigingen gaan uit van de gedachte dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomensvoorziening en dat de arbeidspotentie ook zoveel mogelijk wordt benut. Als inwoners een gedeeltelijke arbeidscapaciteit hebben moeten ze deze productief in kunnen zetten.

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden

De adviesraad volgt
• hoe de wet- en regelgeving wordt uitgevoerd;
• wat het beleid is en welk nieuw beleid er wordt ontwikkeld;

Aan de hand van criteria wordt bestaand beleid en de verandering van beleid getoetst.
De adviesraad geeft op basis daarvan gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Om deze taak naar behoren uit te voeren moet de Adviesraad Sociaal Domein voldoende inzicht hebben in het (voorgenomen) beleid van de gemeente Leeuwarden. De adviesraad wordt daarom door de gemeente bij de start van nieuw beleid betrokken.

De Adviesraad moet voldoende inzicht hebben in de wensen en verwachtingen van de burgers, zodat deze getoetst kunnen worden aan dit beleid. Daarom zoekt de adviesraad verbinding met groepen die op het thema ‘Werk’ actief zijn.

Heeft u zelf ervaringen met of suggesties voor het verbeteren van het gemeentelijk beleid op het thema Werk dan horen wij die graag van u. Neem contact op via het contactformulier.