Wie zijn de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden?

De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden bestaat uit maximaal 15 leden.  De leden zijn benoemd voor een periode van 4 jaar (met de mogelijkheid tot één verlenging van 4 jaar). Bij tussentijdse vacatures wordt dit bekend gemaakt via deze website (zie Vacatures) en de gemeentelijke kanalen.

Op dit moment (15 april 2017) zijn er drie vacatures in de adviesraad.

Vacature 5

Vacature 5

Thema Werk

Vacature Algemeen lid Themagroep Werk

Sander Luiijf

Sander Luiijf

Thema Werk

Geboren in Amsterdam maar al 12 jaar in “Liwwadden”, ben ik meer dan twintig jaar actief op het gebied van scholing, werkgelegenheid en Sociale Zekerheid. Mijn ambitie voor de ASD is het luisteren naar de mening van heel veel Leeuwarders om zo te komen tot zorgvuldige en gedegen advisering van het College van B&W op het gehele Sociaal Domein. Eerder was ik lid van de Cliëntenraad van Reinaerde, een GGZ zorginstelling waar mijn broer al meer dan 40 jaar verblijft, en deelraadslid in Amsterdam.

Mike Jager

Mike Jager

Thema Jeugd

Als maatschappelijk werker heb ik ervaring en een passie voor werken met jeugd en jongvolwassenen. Door te participeren binnen de adviesraad hoop ik voor deze groep een ‘betere’ toekomst te creëren en hun stem te laten horen binnen de adviesraad. Daarnaast hoop ik voor deze groep mensen en mezelf duidelijkheid te creëren binnen de huidige en toekomstige wet- en regelgevingen en tegemoetkomingen vanuit de gemeente Leeuwarden.

Joop Abma

Joop Abma

Thema Werk - Secretaris

Van jongs af aan voel ik mij erg betrokken op maatschappelijk en politiek gebied, en de effecten daarvan voor de mensen.  Die betrokkenheid zet ik graag om in actief meedenken en meepraten over het lokale beleid betreffende werk en inkomen en de zorg. Vooral de ontwikkelingen van de laatste jaren ( onder meer bezuinigingen, decentralisaties) en de effecten daarvan maken dat ik mij voor de samenleving als geheel wil inzetten in de cliënten- en burgerparticipatie.

Vacature 1

Vacature 1

Thema Jeugd - Webmaster

Algemeen lid Themagroep Jeugd

Hanneke Fonteijn

Thema Zorg

Mijn naam is Hanneke Fonteijn, het grootste deel van mijn leven woon in ik in deze stad, en werk ik in hulpverlening als manager, leidinggevende, en momenteel als coach. De thuiszorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg hebben mijn hart. Daarnaast ben ik betrokken in de kerk, waar men  op elkaar let en voor elkaar zorgt. Vooral de transitie van de zorg naar de gemeentes volg ik met warme belangstelling.  Gaat het nu beter? Komen er geen burgers in de knel? Graag wil ik daarom met mijn kennis, ervaring en betrokkenheid bijdragen aan de Adviesraad Sociaal Domein in Leeuwarden

Hanneke Vervoort

Hanneke Vervoort

Thema Zorg

Zowel in mijn werk- als privésituatie zie ik het vaak gebeuren dat beleid gemaakt door beleidsmakers niet of beperkt aansluit bij de behoeftes, wensen en mogelijkheden van diegenen waar het voor bedoeld is. Daarom vind ik het erg belangrijk dat ervaringsdeskundigen een stem krijgen bij het opstellen van, in dit geval, gemeentelijk beleid. Ik hoop daarin mijn steentje te kunnen bijdragen door als lid van de adviesraad sociaal domein te helpen de vertaalslag te maken tussen de ervaringen van de mensen in de praktijk en het beleid wat door de gemeente opgesteld wordt.

Vincent Childs

Vincent Childs

Thema Jeugd

Mijn naam is Vincent Childs, werkzaam als IT Functioneel Beheerder bij Vodafone-Ziggo. Tevens ben ik voorzitter van het WijkPanel Heechterp – Schieringen. Ik heb niet altijd in de IT sector gewerkt, daarvoor was ik 13 jaar werkzaam in de Horeca. Vanuit die achtergrond en christelijk geloof heb ik veel werk met tieners en kinderwerk gedaan en heb zelf 2 kleine kinderen. Het is dan ook met name voor die groep dat ik lid ben geworden van deze adviesraad. De jeugd heeft de toekomst en die is het waard zo goed mogelijk beschermd te worden.

Roelof De Boer

Roelof de Boer

Thema Zorg - Voorzitter

Mijn dementerende schoonmoeder woonde zes jaren in Kleinschalig Wonen. De professionele zorg, gecombineerd met de mantelzorg die haar werd geboden, haar reactie daarop en de transitie in de onze maatschappij zijn voor mij de uitdaging om mensen en organisaties te verbinden en goede adviezen te geven.

Vacature 3

Vacature 3

Thema werkgroep Zorg

Algemeen lid themagroep Jeugd/Zorg en penningmeester

Vacature 2

Vacature 2

Thema Jeugd

Algemeen lid themagroep Zorg/Jeugd

Vacature 4

Vacature 4

Thema Werk