Waarom ASD Leeuwarden?

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Leeuwarden. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:

  Werk(participatie) en inkomen

  Zorg

  Jeugd

De Adviesraad sluit aan bij de uitgangspunten van het Koersdocument Hervorming Sociaal Domein, de transformaties rond jeugd, zorg en participatie van de gemeente Leeuwarden. De adviesraad voor het Sociaal Domein brengt gevraagd en ongevraagd en waar mogelijk een samenhangend, integraal advies uit. De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden denkt mee en adviseert het college van B&W en de gemeenteraad, gevraagd en ongevraagd, op de voornoemde terreinen.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft als doel om:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle inwoners van de gemeente Leeuwarden, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare individuen/ groepen in de gemeentelijke Leeuwarder samenleving;
  • Het bevorderen van gezondheid en het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen;
  • Het stimuleren van het maatschappelijk meedoen van alle groepen in de Leeuwarder samenleving op basis van eigen potentie en vermogen.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de volgende taken:

  • Het informeren van het college over kansen en knelpunten die hij voorziet bij voorgenomen beleid inzake werk(participatie), inkomen, zorg en jeugd;
  • Het informeren van het college over kansen en knelpunten die hij signaleert bij de uitvoering van beleid op het terrein van werk(participatie), inkomen, zorg en jeugd.
Waarom een adviesraad?

De gemeente Leeuwarden heeft de ASD Leeuwarden juli 2016 in het leven geroepen als gevolg van de veranderingen in de gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen. Deze wijzigingen in het Sociaal Domein gaan inwoners van de gemeente Leeuwarden aan. En de gemeente heeft een klankbord nodig om te checken of de voorgestelde plannen wel de juiste zijn. Daarom bestudeert en bespreekt de adviesraad deze voorstellen in zijn eigen thema’s én met personen uit het eigen netwerk en de maatschappelijke partners.

Al deze organisaties staan weer in contact met inwoners uit de stad. Op deze manier wil de ASD Leeuwarden de betrokken wethouders en de gemeenteraad zo goed mogelijk adviseren.

Neem contact op


Gelieve dit veld leeg te laten.