Adviesraad aan tafel bij ontwikkeling WMO-plan

Op 19 december 2018 wees de gemeenteraad het plan van de gemeente voor een WMO-Alliantie unaniem af. Dit plan was grotendeels ingegeven door het ontstane tekort in het Sociale Domein. Op 10 januari heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een nieuw WMO-plan te maken samen met de verschillende belanghebbende partijen.

Daartoe heeft de gemeente een werkgroep in het leven geroepen, waarin zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties (verenigd in V.O.L.) en de gemeente zelf vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep moet een nieuw plan ontwikkelen, waarin staat hoe de WMO-zorg in Leeuwarden de komende jaren georganiseerd moet worden. De Adviesraad Sociaal Domein heeft ook een plek in de werkgroep gekregen, om er tijdens het proces op toe te zien dat ook (en wat de ASD betreft: vooral) het belang van de burgers en cliënten wordt meegenomen in dit proces. Met andere woorden: hoe hou je in deze tijd van bezuinigingen de zorg voor de inwoners van Leeuwarden zoveel mogelijk in stand.

Netwerk Advies- en Cliëntenraden Sociaal Domein Fryslân

In 2018 is op initiatief van ASD Leeuwarden, de Participatieraad Heerenveen, de Adviesraad Sociaal Domein Noardwest Fryslân en de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân een nieuw netwerk opgericht.

Het initiatief is erop gericht om een platform te bieden aan de raden, die in de Friese gemeenten namens alle inwoners, actief zijn met beleid en uitvoering van de thema’s zorg, jeugd en participatie (werk- en inkomen). Het netwerk bestaat uitsluitend uit de vrijwillige medewerking van betrokken leden. De bijeenkomsten worden nu nog bekostigd uit de nalatenschap van de per 2018 opgeheven FSU.

Het Netwerk is in 2018 enkele malen bijeengeweest om actuele onderwerpen uit te wisselen.

De laatste bijeenkomst was op 6 maart 2019. De hier aanwezige raden hebben aan SD-Fryslân het verzoek gedaan om in het kader van de ontwikkelingen in de Jeugdzorg in Fryslân een informatiemoment te organiseren voor alle raden in Fryslân.