Te bespreken punten met wethouder Doustra (portefeuillehouder Sociale Zaken) over BUIG-gelden

Gesprekspunten wethouder Doustra over BUIG-gelden

Gespreksnotitie over BUIG-gelden – overleg met sectormanager Sociale Zaken

Gespreksnotitie Sociale Zaken inzake BUIG-gelden 22 oktober 2019

Reactie college van B&W op gevraagd advies over uitvoeringsplan herijking WMO

191021 Reactie college op advies uitvoeringsplan herijking wmo – 21-10-2019.

JEUGDNIEUWSBRIEFOKTOBER2019

Themagroep Jeugd over invoering Jeugd Expertteam

18 september kon u in een berichtje van de Huis aan Huis lezen over de invoering van het Jeugd Expertteam. De ASD bemerkt nog veel onduidelijkheden aangaande het JET en de afspraak staat om hierover binnenkort met de gemeente in gesprek te gaan. Binnen de themagroep worden ook de uitvoering van het actieplan ‘Foar Fryske Bern’ en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ met grote interesse gevolgd. Beide onderwerpen van Sociaal Domein Fryslân.

 

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-conferentie toegankelijkheid Harmonie Leeuwarden

Conferentie Toegankelijkheid in De Harmonie Leeuwarden

Op 12 september hebben een aantal leden van de ASD de conferentie over toegankelijkheid bijgewoond in De Harmonie in Leeuwarden. Na een algemene opening, werden er in workshops verschillende onderwerpen behandeld. Bij de workshop van Nynke Andringa en Gerlof Dijk werd duidelijk zichtbaar waar een (rolstoel) gehandicapte tegenaan rolt als hij de stad in wil gaan.

Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden-conferentie toegankelijkheid Harmonie Leeuwarden

Naast de zichtbare handicaps werd ook aandacht gevaagd voor handicaps als vermoeidheid, doofheid, visuele beperkingen en LVB. Aan de workshop namen patiënten en cliënten, ambtenaren, zorgaanbieders en diverse andere belangstellenden deel. In de workshop zelf werd naast de hulp van een doventolk ook gelet op het hanteren van simpele taal, zodat iedereen het kon volgen. Het doel was om de gemeente handvaten te geven voor het maken van beleid mbt toegankelijkheid.

We zijn benieuwd hoe de gemeente hier een vervolg aan geeft!