Brief aan college van B&W over voortgang advisering Adviesraad

Brief aan college van B&W over voortgang advisering Adviesraad

Agenda ASD-vergadering 27 februari 2020

20200227 Agenda ASDL

Te bespreken punten met wethouder Douwstra (portefeuillehouder Sociale Zaken) over BUIG-gelden

Gesprekspunten wethouder Doustra over BUIG-gelden

Gespreksnotitie over BUIG-gelden – overleg met sectormanager Sociale Zaken

Gespreksnotitie Sociale Zaken inzake BUIG-gelden 22 oktober 2019