Reactie college van B&W op gevraagd advies over uitvoeringsplan herijking WMO

191021 Reactie college op advies uitvoeringsplan herijking wmo – 21-10-2019.