Te bespreken punten met wethouder Douwstra (portefeuillehouder Sociale Zaken) over BUIG-gelden

Gesprekspunten wethouder Doustra over BUIG-gelden

Gespreksnotitie over BUIG-gelden – overleg met sectormanager Sociale Zaken

Gespreksnotitie Sociale Zaken inzake BUIG-gelden 22 oktober 2019